ploomUž ste niekedy boli „chytení“ vo veľkej prírode? Tieto položky nie sú ani zďaleka luxusné, ale okrajovo porazené, aby ste si sami mohli urobiť dieru. Zábavne pomenovaná Brown Corporation prišla s Shit Box (to je „štandardná verzia rašeliniska“), trochu prijateľnejšie pomenovanou Ploo a pre najmenších Little Jack's Box, takže už vás nikdy viac nezachytí. Približne 15 libier prináša nový význam výrazu „utrácať cent“.


She created the smell of the all-new BMW 7 Series. - Smieť 2022