Kvôli vlhkému a horúcemu počasiu v Chorvátsku táto búrka veľa ohromila svojím hlukom. Jas tohto blesku osvetľoval nočnú oblohu a ukázal úžasnú žiarivú modrú. Fotograf mal to šťastie, že ho mohol zachytiť počas dovolenky v Pule - táto udalosť sa v Chorvátsku nestáva tak často!

Búrka v Pule v Chorvátsku

Ďakujeme Charlie Daltonovi z úplne Chorvátska za povolenie na opätovné vytvorenie obrazu.


Calling All Cars: Crime v. Time / One Good Turn Deserves Another / Hang Me Please - August 2020