Luxus lietania súkromne za ceny konkurencieschopné pre prvú a obchodnú triedu sa stal skutočnosťou spoločnosti LunaJets. LunaJets umožňuje cestujúcim nakupovať prázdne lety do nôh (súkromné ​​prúdové lietadlá, ktoré sa vracajú domov, prázdne) v rámci Európy, Blízkeho východu, Ruska a USA za ceny až 50 - 80% z plnej ceny za súkromné ​​lietadlo. Cestujúci, ktorí sa chcú vyhnúť problémom s preplnenými letiskami, zdĺhavými časmi na odbavenie a veľkými meškaniami komerčných leteckých spoločností, môžu využívať všetky luxusné služby spojené so súkromným letectvom: služby VIP manipulácie a transferu, špecializovaný tím zákazníckych služieb a luxusné palubné služby na letisku podstatne znížené ceny. Ceny sa počítajú podľa dĺžky letu a nezávisia od veľkosti kabíny. LunaJets tiež ponúka cestujúcim možnosť zakúpiť si jednotlivé miesta na lety kratšie ako 2 hodiny 30 minút. Ceny začínajú na 1 200 $ a registrácia je úplne zadarmo.


How to book SECRET cheap international FLIGHTS - Júl 2022